Smart V3屏安装尺寸

 

下面列出来精彩Smart V3屏开孔尺寸,单位毫米:

产品名称
订货号 开孔(宽*高)
Smart 700 IE V3
6AV6 648-0CC11-3AX0 192*138 (mm)
Smart 1000 IE V3
6AV6 648-0CE11-3AX0 259*201 (mm)

更详细的安装数据,建议参考样本或者手册:

SmartLine-IE V3 宣传页样本:

http://w2.siemens.com.cn/download/smartline/SMART-LINE-V3-brochure.pdf

SmartLine-IE V3 面板操作手册:

http://w2.siemens.com.cn/download/smartline/productmanual.pdf