• {{item.name}}
DCS/SIMATIC PCS7 {{item.name}}
{{item2.name}}
更多
操作指南

过程IO选型篇 - ET 200SP HA选型概述

star star star star star
5.0 分
文档编号:A1609| 大小:2MB| 文档类型:操作指南| 发布时间:2024年06月07日
  • 0
  • 195
  • 63
ET 200SP HA选型指南


目录

1             ET 200SP HA概述       4

1.1        ET 200SP HA分布式I/O系统简介   4

1.2        ET 200SP HA 基本组件            4

1.3        ET 200SP HA 附件       6

2             ET 200SP HA订货号  7

2.1        标准I/O模块 7

2.2        故障安全I/O模块      10

2.3        防爆I/O模块 11

2.4        承载模块           12

2.5        接口模块           13

2.6        总线适配器     13

2.7        端子块                14

2.8        D-SUB 端子块及预制连接电缆          15

2.9        导轨     18

2.10     服务模块           18

2.11     附件     18

3             ET 200SP HA典型配置            20

3.1        ET 200SP HA 选型工具            20

3.2        单接口模块IM              20

3.2.1    标准I/O             21

3.2.2    安全I/O             22

3.2.3    CM PtP               23

3.2.4    冗余I/O             24

3.3        冗余接口模块IM         25


剩余80%未阅读,请登录后下载/查看文档

  • 评论
更多
  • 分享

    扫码分享

提示
您即将前往“全球技术资源库”。
“全球技术资源库”的用户名与本地支持中心(下载中心、技术论坛、找答案、1847工业学习平台)的用户名不通用。如果需要在全球技术资源库下载文档,您需要重新登录或注册。
确定

扫码进入移动端

信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。